Aanmelden

Meld je aan!

Het Streek College biedt onderwijs dat bij je past

Om je aan te melden op onze school vul je tussen 15 februari en 15 maart 2023 het digitale aanmeldingsformulier in op de website www.vo-ede.nl. Je vindt hier de aanmeldingspagina van Het Streek College.

De aanmeldprocedure

  • Invullen aanmeldingsformulier van Het Streek College via www.vo-ede.nl.
  • Het Streek College ontvangt het formulier en het advies van de basisschool + de bijbehorende informatie.
  • Jouw aanmelding moet vóór 15 maart 2023 ingestuurd zijn.

Overdracht en plaatsing

Van 15 maart tot 6 april 2023 vindt er een zogenoemde warme overdracht plaats van de leerlingen uit groep 8 van de basisschool naar Het Streek College. De toelatingscommissie bespreekt de aangemelde leerlingen. Daarna ontvang je zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor de meivakantie, van ons een bericht van plaatsing.

Kennismakingsmiddag

Op woensdag 21 juni 2023 organiseren we voor alle nieuwe brugklassers een kennismakingsmiddag met de klas en hun mentor.

Heb je nog vragen? Bel of mail dan gerust met de teamleider van de onderbouw, de heer Kraaijeveld, tel 0318-477100 of tkr@hetstreek.nl

BROCHURES

ALLES NOG EEN KEERTJE RUSTIG DOORNEMEN?

Bekijk hier de brochures van Het Streek College Pro. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op of kijk voor meer informatie ook op onze reguliere website.

Shelf Wood

Contactpersoon

HEB JE EEN VRAAG? STEL HEM GERUST

Heb je nog vragen? Meneer Kraaijeveld is teamleider onderbouw van Het Streek College. Hij kan je van alles vertellen over de brugklas en de eerste periode op Het Streek College. Ook als je andere vragen hebt over bijvoorbeeld het vmbo of de school. Misschien wil je wel een keer meelopen tijdens een gewone lesdag?

Meneer Kraaijeveld is er ook tijdens de Open Lessen, op de Open Dag of tijdens de kennismakingsavond voor ouders. Als je tussendoor nog vragen hebt dan kun je hem het beste even een mail sturen via onderbouw.college@hetstreek.nl.

KEUZE AL GEMAAKT? SUPER!

MELD JE HIER AAN VOOR HET STREEK