de brugklas

De brugklas

Een aparte afdeling voor de brugklas

Wanneer kom je nou in welke brugklas terecht? Met die vraag zijn wij heel serieus bezig. De plaatsing hangt onder meer af van je niveau, je kennis en je vaardigheden. In de brugklas lijken de leerstromen bbl, kbl en mavo op elkaar. Maar in klas 3 wordt de bbl-opleiding veel praktischer dan de kbl- en de mavo-opleiding.

Kleinschalig

De overstap naar de middelbare school is best groot. Op Het Streek College maken wij deze stap een stuk kleiner voor jou. Dit doen we op verschillende manieren. Zo hebben wij binnen de school een eigen brugklasafdeling. Het grootste deel van de lessen volg je op deze afdeling. Het komt maar weinig voor dat hier leerlingen uit andere afdelingen werken: wel zo prettig! Onze lokalen grenzen aan leerateliers, dit zijn plekken waar je rustig kan werken. Ook tijdens de les maak je hier gebruik van. Er zijn namelijk veel plekken om rustig te werken. Uit je boek of op je laptop.

Jij krijgt les van docenten uit het onderbouw team. Twee van deze docenten zijn ook jouw mentoren. Je komt ze dus vaak tegen in de week. Je leert jouw docenten zo goed kennen en zij jou. Bij jouw mentoren kan je terecht voor al je vragen. Zij helpen je waar mogelijk. Ook hebben zij veel contact met je ouders om te bespreken hoe het gaat op school.

Mentoren

Binnen Het Streek College hebben we doorgaans de volgende brugklassen:

  • brugklas GO! (voor bbl en kbl leerlingen)
  • brugklas bbl (basisberoepsgerichte leerweg)
  • brugklas kbl-mavo (kaderberoepsgerichte leerweg en mavo)

Natuurlijk wil je graag weten welke vakken je krijgt in de brugklas. In de reguliere klassen krijg je de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen, mens & maatschappij, biologie, beeldende vorming, muziek, drama, bewegingsonderwijs, beroepsgericht vak en godsdienst. Je krijgt ook een mentorles; dit is een les waarin je met je mentor praat over wat er op school gebeurt en over hoe het met jou gaat. Ook krijgt elke klas huiswerkbegeleiding, waarin je leert hoe je je huiswerk het beste kan aanpakken. Kies je voor een speciale brugklas zoals de Vakroute Techniek, dan heb je soms iets andere vakken.

Je plek vinden

Voor ons is het belangrijk dat jij zo snel mogelijk je plek vindt op school. Daarom kijken wij in de brugklas goed naar wat voor leerling jij bent. Aan het einde van het brugjaar bepalen we dan samen met jou en je ouders of je de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de mavo gaat volgen. Dit betekent dat wij niet alleen kijken naar jouw advies vanuit de basisschool, maar nog meer naar wat jij kan

Vakroute techniek

Het kan ook zijn dat je al in groep 8 precies weet wat je wilt gaan doen: iets met techniek! Normaal kies je pas een profielrichting aan het einde van de tweede klas. Wil je al meteen beginnen met véél uren techniek? We kunnen je dan direct al plaatsen in onze Vakroute techniek. Je leest er meer over op de pagina over de Vakroute techniek.

Snuffelen in de brugklas

Als je van school gaat, stop je niet met leren. We bereiden je voor op het vervolgonderwijs en uiteindelijk op jouw baan. Daarom laten we jou al in de brugklas snuffelen aan wat mogelijk is. Dit doen we in het beroepsgerichte vak. Je krijgt dan les in al onze praktijkruimtes. Doordat je in klas 1 en 2 kennis maakt met onze praktijkvakken is het makkelijker om te kiezen welke richting je wilt doen bij ons op school. Ook ontdek je wat jij leuk vindt en waar jij goed in bent, of goed in wilt worden. We noemen dit loopbaan-leren.

KEUZE AL GEMAAKT? SUPER!

MELD JE HIER AAN VOOR HET STREEK