Aanmelden

MELD JE AAN!

Het Streek Lyceum biedt onderwijs dat bij je past

Om je aan te melden op onze school vul je tussen 15 februari en 15 maart 2023 het digitale aanmeldingsformulier in op de website www.vo-ede.nl. Je vindt hier de aanmeldingspagina van Het Streek Lyceum.

De aanmeldprocedure

  • Invullen aanmeldingsformulier van Het Streek Lyceum via www.vo-ede.nl.
  • Het Streek Lyceum ontvangt het formulier en het advies van de basisschool + de bijbehorende informatie.
  • Jouw aanmelding moet vóór 15 maart 2023 ingestuurd zijn.

Overdracht en plaatsing

Van 15 maart tot 6 april 2023 vindt er een zogenoemde warme overdracht plaats van de leerlingen uit groep 8 van de basisschool naar Het Streek Lyceum. De toelatingscommissie bespreekt de aangemelde leerlingen. Daarna ontvang je zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor de meivakantie, van ons een bericht van plaatsing.

Kennismakingsmiddag

Op woensdag 21 juni 2023 organiseren we voor alle nieuwe brugklassers een kennismakingsmiddag met de klas en hun mentor.

Opgeven voor BO+

Nieuwe brugklasleerlingen die zijn geplaatst in een mavo/havoklas of een havo/vwo klas en die interesse hebben voor BO+, kunnen zich tot en met 15 mei 2023 hiervoor opgeven door een e-mail te sturen naar mevrouw E. van de Pol, administratief medewerkster: epo@hetstreek.nl.

Heb je nog vragen? Bel of mail dan gerust met de teamleider van de brugklas, mevrouw G.W. Lankhaar-Melgers, tel 0318-632505 of mail glr@hetstreek.nl

BROCHURES

ALLES NOG EEN KEERTJE RUSTIG DOORNEMEN?

Bekijk hier de brochures van Het Streek Lyceum. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op of kijk voor meer informatie ook op onze reguliere website.

Shelf Wood

Contactpersoon

HEB JE EEN VRAAG? STEL HEM GERUST

Heb je nog vragen? Mevrouw Lankhaar is teamleider brugklassen van Het Streek Lyceum. Hier zie je haar met allemaal brugklassers die je alvast succes wensen voor als je voor het eerst bij ons op school komt.

Mevrouw Lankhaar kan je van alles vertellen over de brugklas en de eerste periode op Het Streek Lyceum. Dat doet zij graag! Tijdens de themamiddagen, op de Open Dag of tijdens de kennismakingsavond voor je ouders is ze altijd aanwezig. Als je tussendoor al vragen hebt, dan kun je haar het beste even een mail sturen via glr@hetstreek.nl.

KEUZE AL GEMAAKT? SUPER!

MELD JE HIER AAN VOOR HET STREEK