Aanmelden

MELD JE AAN!

Het Streek Lyceum biedt onderwijs dat bij je past

Om je aan te melden op onze school vul je tussen 25 maart en 31 maart 2024 het digitale aanmeldingsformulier in op de website www.vo-ede.nl. Je vindt hier de aanmeldingspagina van Het Streek Lyceum.

De aanmeldprocedure

  • Invullen aanmeldingsformulier van Het Streek Lyceum via www.vo-ede.nl.
  • Het Streek Lyceum ontvangt het formulier en het advies van de basisschool + de bijbehorende informatie.
  • Jouw aanmelding moet vóór 31 maart 2024 ingestuurd zijn.

Overdracht en plaatsing

Daarna vindt er een zogenoemde warme overdracht plaats van de leerlingen uit groep 8 van de basisschool naar Het Streek Lyceum. De toelatingscommissie bespreekt de aangemelde leerlingen. Daarna ontvang je zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 15 mei, van ons een bericht van plaatsing.

Kennismakingsmiddag

In juni 2024 organiseren we voor alle nieuwe brugklassers een kennismakingsmiddag met de klas en hun mentor.

Opgeven voor BO+

Nieuwe brugklasleerlingen die zijn geplaatst in een mavo/havoklas of een havo/vwo klas en die interesse hebben voor BO+, kunnen zich tot en met 15 mei 2024 hiervoor opgeven door een e-mail te sturen naar mevrouw E. van de Pol, administratief medewerkster: epo@hetstreek.nl.

Heb je nog vragen? Bel of mail dan gerust met de teamleider van de brugklas, de heer E. Spoelstra, tel 0318-632505 of mail esp@hetstreek.nl

BROCHURES

ALLES NOG EEN KEERTJE RUSTIG DOORNEMEN?

Bekijk hier de brochures van Het Streek Lyceum. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op of kijk voor meer informatie ook op onze reguliere website.

Shelf Wood

Contactpersoon

HEB JE EEN VRAAG? STEL HEM GERUST

Heb je nog vragen?  De heer Spoelstra is teamleider brugklassen van Het Streek Lyceum. Hier zie je hem met allemaal brugklassers die je alvast succes wensen voor als je voor het eerst bij ons op school komt.

De heer Spoelstra kan je van alles vertellen over de brugklas en de eerste periode op Het Streek Lyceum. Dat doet hij graag! Tijdens de themamiddagen, op de Open Dag of tijdens de kennismakingsavond voor je ouders is hij altijd aanwezig. Als je tussendoor al vragen hebt, dan kun je haar het beste even een mail sturen via esp@hetstreek.nl.

KEUZE AL GEMAAKT? SUPER!

MELD JE HIER AAN VOOR HET STREEK